3 grunner til å spise mindre kjøtt

Kjøttforbruket i Norge øker, men er dette så bra for miljøet? Produksjon av 1 kg kjøtt tilsvarer utslipp for 200 kilometer med bilkjøring.

På bare 30 år har vi doblet kjøttforbruket vårt i Norge. I dag spiser nordmenn godt over 80 kg kjøtt i året, mens inntaket av grønnsaker går ned blant de unge. Det er smart å spise mer grønnsaker, fordi er bra for både miljøet og helsa. Nedenfor finner 3 gode grunner til å spise mindre kjøtt.

1. Mindre kjøtt betyr mindre forurensing

Produksjon av animalsk mat står for 18 prosent av klimagassutslippene i verden. Klimagass vil si en gass som gjør at oppvarmingen av atmosfæren, jordoverflata og havene øker. Om vi reduserer kjøttforbruket reduserer vi dermed også den massive forurensingen.

2. Mindre kjøtt reduserer avskoging og verner om dyre- og planteliv

Verden er avhengig av et naturlig og rikt mangfold i både dyre- og plantelivet. Kjøttproduksjon over hele verden truer økosystemer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Om vi spiser mindre kjøtt, kan vi være med på å redusere mangfoldstap og naturkollaps.

3. Vi støtter arealeffektivt landbruk ved å spise mindre kjøtt

Å dyrke grønnsaker krever mye mindre landbruksareal enn det kjøttproduksjon gjør. Derfor lønner det seg å spise mindre kjøtt og heller bruke arealet til dyrking av næringsrike grønnsaker. Dette er viktig for å kunne brødfø en stadig økende befolkning. Ifølge en ny, omfattende oversikt kan vi redusere klodens landbruksareal med 75 prosent og CO₂-utslippene fra landbruket med 50 prosent ved å dyrke korn og grønnsaker i stedet for å holde dyr.

Bonus: Det er sunt med et grønnere kosthold

Desto flere grønnsaker du spiser, desto sunnere er kostholdet ditt. Kjøtt vil alltid tape sammenlignet med grønnsaker, rett og slett fordi grønnsaker har et høyere næringsinnhold. Vegetarmat er forbundet med lavere risiko for diabetes. Derfor kan det være en god idé å tenke på grønnsakene i middagen fremfor hvilket kjøtt du skal ha på tallerkenen.

Litt fakta helt på slutten

Utslippene av drivhusgasser fordeles slik:

  • Energisektoren: 35 prosent
  • Landbruk og matvareproduksjonen: 25 prosent
  • Industrisektoren: 21 prosent
  • Transport: 14 prosent
  • Bygg: 6,4 prosent

Kilde: International Panel of Climate Change, Synthesis Report, 2010.